naša cena 65,00 €
dostupný

KONTAKT

Mgr. Martina Šlichtová, Vydavateľstvo Emócia
J. Kozáčeka 2115/12, 960 01 Zvolen
tel: +421 915 536 636
napíšte nám

naša cena 65,00 €
dostupný
naša cena 9,90 €
dostupný

 

 

 

PARTNERI

 *** NOVÉ VYDANIA ***

V súčasnosti autorka Silvia Hlôšková pripravuje nové zborníky, ktoré si budete môcť zakúpiť už koncom mesiaca september 2017. Keďže bol z Vašej strany najväčší záujem o smútočné príhovory a scenáre podujatí, septembrové vydanie sa bude týkať hlavne týchto dvoch publikácií:

Originálne príhovory – nekrológy (2. edícia) / 10 príhovorov / cena 25,00 €

Originálne scenáre – scenáre mestských a obecných podujatí / 5 scenárov / cena 20,00 €

 

Váš záujem o kúpu týchto zborníkov môžete vyjadriť prostredníctvom tohto ---)) FORMULÁRA ((--- , v ktorom označíte,  o ktorú z publikácií máte záujem, samozrejme môžete vybrať aj obe možnosti. Na základe vyplnenej prihlášky budete prednostne informovaní o spustení predaja.

 

Obsah (Originálne príhovory – nekrológy 2. edícia):

1. príhovor  ...........  Rozlúčka s mužom, bývalým učiteľom, milovníkom hudby, piesní...

(Úvaha o piesni.)

 

2. príhovor  ...........  Rozlúčka s mužom...

(Úvaha na tému: Životné cesty.)

 

3. príhovor  ..........  Rozlúčka s mamou...

(Skutočný príbeh o milujúcej mame.)

 

4. príhovor  ...........  Rozlúčka s 33-ročným mužom....

(Úvaha  na tému: Carpe diem – užívaj deň.)

 

5. príhovor  ...........  Rozlúčka so ženou – mamou, starou mamou...

(Úvaha na tému: Radosť zo života.)

 

6. príhovor  ...........  Rozlúčka s 59-ročnou ženou ...

(Úvaha na tému: Život a smrť.)

 

7. príhovor  ............  Rozlúčka so 16-ročným chlapcom – športovcom, samovrahom...

(Úvaha na tému: Pandorina skrinka.)

 

8. príhovor  ............. Rozlúčka s 93-ročným manželom, otcom, starým otcom...

(Úvaha na tému: Láska.)

 

9. príhovor  ............. Rozlúčka so 70-ročným manželom, otcom, starým otcom...

(Úvaha na tému: Spomienky.)

 

10. príhovor ............ Rozlúčka s manželkou, mamou, starou mamou...

(Úvaha na tému: Ľudská viera.)

 

UKÁŽKA:

 

8. príhovor

 

Rozlúčka s 93-ročným manželom, otcom, starým otcom...

 

(Úvaha na tému: Láska.)

 

MUDr. Pavol Strauss – slovenský lekár, filozof, prozaik a esejista napísal na tému LÁSKA

nasledujúce myšlienky:

„Človek často upadá do priepasti utrpenia a núdze, ktorú môže jedine výšina lásky vyrovnať.

Je to najväčšia sila človeka.

Má zvláštny, vnútorný rozmer, ktorý všetko ozvláštni.

Je všetkým, lebo vie všetko vyriešiť, napraviť, zodvihnúť.

Je múdrosťou života – cez ňu sa vyjasnia obzory.

Stáva sa lupou pre malé zázraky.

Oči lásky vedia hľadieť – veď sú to oči obdivu a vedia pohladiť rukou, ktorú vedie dobrota

a ktorá píše nádherné príbehy muža a ženy...“


Vážená smútiaca rodina, vážené smútočné zhromaždenie!

 

Láska napísala aj príbeh života– pána ...

 

 

Obsah (Originálne scenáre – scenáre mestských a obecných podujatí):


1. scenár  .............  Slávnostné otvorenie námestia v meste/v obci

2. scenár  ..............  Spomienková slávnosť pri príležitosti okrúhleho výročia Nežnej revolúcie

3. scenár  ..............  Štedrosť Vianoc – program v Dome seniorov

4. scenár  .............  Novoročné stretnutie primátora/starostu s osobnosťami mesta/obce

5. scenár  .............  Spomienkové zhromaždenie pri príležitosti oslobodenia mesta/obce

 

UKÁŽKA:

5. SCENÁR

SPOMIENKOVÉ ZHROMAŽDENIE PRI PRÍLEŽITOSTI VÝROČIA OSLOBODENIA MESTA

 

6. Sprievodné slovo:

Antoine de Sant Exupéry napísal vo svojom diele Citadela:

„V živote sa nedá kľučkovať.

Strom tiež neoklameš.

Rastie podľa toho, aký mu dáš smer.

Všetko ostatné je iba vietor slov.

Aj mier je ako strom, ktorý rastie dlho.

A rovnako ako céder,

aj my musíme vstrebať ešte veľa kamenistej pôdy,

kým ho vytvoríme v jeho jednote.

Budovať mier je ako budovať dostatočne priestranný palác,

aby sa v ňom mohli zhromaždiť všetci i so svojou batožinou.

Ak majú zostať, nesmú byť o nič pripravení.

Budovať mier znamená dosiahnuť, aby sa akoby pod jeden plášť

ukryli ľudia so všetkými svojimi túžbami........NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV