Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.

naša cena 65,00 €
dostupný
naša cena 90,00 €
dostupný

KONTAKT

Mgr. Martina Šlichtová, Vydavateľstvo Emócia
J. Kozáčeka 2115/12, 960 01 Zvolen
tel: +421 915 536 636
originalneprihovory@gmail.com

naša cena 65,00 €
dostupný
naša cena 9,90 €
dostupný

 

 

 

PARTNERI

 Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou originalneprihovory.sk je:

Obchodné meno: Mgr. Martina Šlichtová Vydavateľstvo EMÓCIA

Adresa: J. Kozáčeka 2115/12, 960 01 Zvolen

IČO: 51 133 318

DIČ: 1085514705

Bankové spojenie:

IBAN - SK5511110000001455294003

ÚČET - 1455294003 KÓD BANKY: 1111 (UniCredit Bank)

E-mail: originalneprihovory@gmail.com

Tel. číslo: 0915 536 636

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Prievozská 32

820 07 Bratislava

 

Článok I – Pojmy a ich význam

Predávajúca spoločnosť = Vydavateľstvo EMÓCIA, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar (publikácie, zborníky a samostatné príhovory od autorky Silvie Hlôškovej).

Spotrebiteľ = právnická, alebo fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.originalneprihovory.sk a ktorej tento Tovar slúži aj na výkon svojho zamestnania a povolania.

E-shop = internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.originalneprihovory.sk

Tovar = publikácie, zborníky a samostatné príhovory od autorky Silvie Hlôškovej (s poskytnutím licencie) ponúkané prostredníctvom E-shopu právnickým osobám.

Objednávka = úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope.

Objednávateľ ako právnická osoba = mestá/obce/pracovníci zboru pre občianske záležitosti/kultúrne inštitúcie - môžu nakupovať tovar.

Cena = celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky.

Doprava = doprava tovaru sa realizuje zatiaľ len na základe súborov v PDF a to prostredníctvom E-mailovej zásielky, v prípade väčších súborov aj prostredníctvom www.uschovna.cz.

Logo vydavateľstva Emócia = slúži ako ochranná známka diela autorky Silvie Hlôškovej. Obsah publikácie pod touto ochrannou známkou je možné šíriť prostredníctvom Spotrebiteľa/Objednávateľa publikácie len na základe týchto VOP.

 

Článok II – Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tieto VOP upravujú:

- proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu

- podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shop

- práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z podmienok predaja, ktorých predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho a následné sprostredkovávanie Tovaru Objednávateľom/Kupujúcou osobou

- reklamačný poriadok

 

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.originalneprihovory.sk
 2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, obsah, ukážky príhovorov a jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.
 3. Nákup Tovaru v E-shope nie je podmienený registráciou v E-shope, pri ktorej je Spotrebiteľ povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje.
 4. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.
 5. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 6. V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí z dostupných možností spôsobov dopravy - momentálne len prostredníctvom E-mailového doručovania Tovaru.
 7. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.
 8. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla: „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s obchodnými podmienkami tohto E-shopu.
 9. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o vlastnostiach Tovaru a celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.
 10. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Nasledovný postup po vytvorení Objednávky:

1. Potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke zaslané na mail, ktorý Objednávateľ uviedol v Objednávke - automaticky po zrealizovaní Objednávky.

2. Do 3 pracovných dní od vytvorenia Objednávky Objednávateľom zašle Predávajúci zálohovú faktúru s vloženým podpisom Vydavateľstva EMÓCIA na mail, ktorý Objednávateľ uviedol v objednávke.

3. Objednávateľ je povinný uhradiť Objednávku na základe prijatej zálohovej faktúry do 7 pracovných dní na účet Predávajúceho (uvedený na zálohovej faktúre).

4. Po uhradení Objednávky na účet Predávajúceho bude Tovar spolu s faktúrou (riadny účtovný doklad) Objednávateľovi doručený na ním uvedenú adresu v Objednávke do 24 hodín.

 

Objednávka musí obsahovať:

- IČO a DIČ spoločnosti

- kontaktnú osobu, telefón, E-Mail

- fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

- meno a poštovnú adresu Kupujúceho

- telefonické číslo a E-mail

- kód alebo presný názov ako aj počet kusov tovaru

- dátum vystavenia objednávky

- spôsob úhrady za tovar

- spôsob prepravy a prevzatia Tovaru

 

 

 

IV. Práva a povinnosti Kupujúceho

 

Kupujúci môže:

 

právnická osoba:

- Publikáciu/zborník/samostatný príhovor po zakúpení poskytnúť svojmu pracovníkovi na vykonávanie občianskych obradov a slávností.

 

Kupujúci (právnická osoba) nemôže:

- rozmnožovať Tovar

- rozposielať Tovar a brať zaň finančnú odmenu

- poskytovať Tovar v akejkoľvek inej podobe

- zverejňovať Tovar prostredníctvom internetu, hlasových nahrávok a poštovej korešpodencie

- prekladať Tovar do iných jazykov

- využívať Tovar na iné účely

 

 

Článok V – Reklamačný poriadok

Po zaslaní Tovaru nie je možné vykonať Objednávateľom reklámáciu z dôvodu, že obsah Objednávky nie je hmotného, ale duchovného charakteru. Objednávateľovi preto nemôže vzniknúť ujma, že odoslaný Tovar nespĺňa podmienky využitia na dané účely - obrady a slávnosti. Tovar, teda príhovory sa pravidelne na tieto účely využívajú, čiže ak Kupujúci s ich obsahom nebude spokojný, ide o jeho subjektívny pohľad, ktorý nie je ničím merateľný. Dva zborníky "Kolobeh" a "Kolobeh 2" od autorky Silvie Hlôškovej, vydané Ústrednou radou Združenia ZPOZ Človek - človeku v SR pre členov Združenia ZPOZ sú garanciou kvality obsahovej tvorby tejto autorky pre ďalšie vydané publikácie, zborníky a samostatné príhovory. Garancia je meraná na základe spokojnosti miest a obcí s týmito vydanými zborníkmi a ďalšieho dopytu z ich strany po jej tvorbe. Na Slovenskom trhu je nedostatok kvalitných, originálnych a inovatívnych príhovorov na obrady a slávnosti.

 

Článok VI - Záverečné ustanovenia

 

Tieto VOP boli prispôsobené na účely predaja Tovaru z E-shopu www.originalneprihovory.sk a sú právne napadnuteľné, ak autorka Silvia Hlôšková, alebo Vydavateľstvo EMÓCIA zistí v priebehu užívania Tovaru Kupujúcim/Objednávateľom vážne porušenie týchto VOP.

Objednaním Tovaru Kupujúci vyjadruje súhlas s tým, že bol informovaný o týchto VOP a Tovar bude užívať riadne, bez možnej finančnej a duchovnej ujmy autorky a Vydavateľstva EMÓCIA.

 

VOP zostavilo Vydavateľstvo EMÓCIA - Mgr. Martina Šlichtová


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Ochrana osobných údajov e-shopu ………

 

 1. Mgr. Martina Šlichtová - Vydavateľstvo Emócia, J. Kozáčeka 2115/12, 96001 Zvolen, IČO:     51133318, DIČ: 1085514705

  (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno, priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo
 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Mgr. Martinou Šlichtovou, teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

  • Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese originalneprihovory.sk

 6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.originalneprihovory.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

    • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
    • základné funkčnosti webových stránok.

  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
  • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely rozosielky e-mailových obchodných oznámení
 1. Mgr. Martina Šlichtová - Vydavateľstvo Emócia, J. Kozáčeka 2115/12, 96001 Zvolen, IČO:     51133318, DIČ: 1085514705 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

  • emailovú adresu
  • meno a priezvisko, adresa, telefónne čislo
 2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

  • zaradenia do databázy pre zasielanie online obchodných oznámení.
 3. úhlas na spracovanie udeľujete po dobu 10 rokov a to za účelom:

  • zasielania obchodných oznámení, ak túto dobu nepredĺžite
 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

  • Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR
  • Mgr. Martina Šlichtová
 5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

 6. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu, zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení.

 7. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok ukončenie rozosielania e-mailových obchodných oznámení, popr. na vlastnú žiadosť fyzické odstránenie osobných údajov z databázy e-mailového nástroja
  • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva
  • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu
  • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
  • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
  • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV